De krant van de Belgo-Club
PUBLICATIE VOOR DE BELGEN IN PERU
Edition francophone - Nederlandse versie
Uitgever en redactie  : Guy Vanackeren

Guy Vanackeren voor de teksten in het Frans

en Anne Appelmans-Bulckens voor de teksten in het Nederlands

Nº 03-2006 - Lima 18 - Miraflores mei 2006 – 1ste editie

Inhoud:

Dinner van de 28 maart 2006


Volgende Belgo-diner

Het volgende diner zal plaatsvinden op woensdag, 31 mei 2006 , vanaf 7.30 pm.

Samenkomst: Restaurant "Ritos y Sazon"

Calle 27 de noviembre 169/189 (Esquina de fin de primera Cuadra de La Mar)
Miraflores. Tel:241.41.00

De Belgo-Club organiseert sinds 2006 tweemaandelijkse, informele ‘ontmoeting- en weerzien diners’, waarschijnlijk telkens op een dinsdagavond.
Men bestelt er individueel, à la carte, en elke deelnemer betaalt zijn/haar rekening rechtstreeks aan het restaurant.
Gelieve steeds op tijd in te schrijven
en erbij te vermelden voor hoeveel personen u inschrijft ( + hun namen). Email uw inschrijving naar infos@amerique-latine.com

Indien u na een inschrijving voor een bepaald diner, achteraf weet dat u toch niet zal kunnen komen naar dat diner, gelieve dan even een emailtje te sturen om weer af te zeggen. Bij voorbaat dank hiervoor!

Internationaal Muziek Festival van Arequipa

Via Serge Schoonbroodt kreeg de Belgo-Club het volgende nieuws en een persbericht toe.

We zijn verheugd U te melden dat het “ Internationale Muziek Festival van Arequipa ”, georganiseerd op initiatief van de Belgische organist Serge Schoonbroodt en Alliance Française, zal plaatsvinden van 10 tot 17 september in de “Witte Stad”.
Voor verdere informatie is hieronder het persbericht toegevoegd. Een week vooraleer het festival in september zal doorgaan, zal er ook een persconferentie georganiseerd worden.
We nodigen U ook uit om de webpagina van het festival door te nemen. 

Zie http://www.arequipa-music-festival.com 

PERSBERICHT INTERNATIONAAL MUZIEKFESTIVAL VAN AREQUIPA 2006

De geschiedenis van het orgel van Arequipa vertelt ons dat dit orgel in 1854 door België aan de stad Arequipa werd geschonken.  Dit monumentale instrument dat in het midden van een prachtige, barokke kathedraal te pronk staat, heeft een ‘bewogen’ verleden: de stukken werden eerst per boot vervoerd om daarna ter land door muilezels tot een hoogte van 3500 meter gebracht te worden. Tijdens de eerste eeuw van haar bestaan was het orgel niet in gebruik, maar nadat het 15 jaar geleden met Belgisch kapitaal werd gerestaureerd, werd het vervolgens alweer beschadigd tijdens een hevige aardbeving in 2001.  Heden zijn de zuiverheid en vitaliteit van de authentieke klanken van het herstelde orgel weer te horen!

 Toen de Belgische organist, Serge Schoonbroodt, naar Arequipa kwam om er in september 2005 tijdens de Mijnbouw Conferentie een reeks van 3 concerten te geven, werden de orgelconcerten een onmiddellijk succes. De warmte en het enthousiasme van het grote publiek droegen er toe bij dat men besloot om zulke orgelconcerten geen stille dood te laten sterven: alzo ontstond het idee om een jaarlijks festival te organiseren waarbij het orgel van Arequipa centraal staat.  De eerste editie van het festival zal plaatsvinden van 10 tot 17 september, 2006. 

Daar het hier gaat om een belangrijk en merkwaardig stuk patrimonium, zal een deel van de (festival)inkomsten dienen voor het verdere onderhoud van het instrument.  Het festival streeft er vooral naar om (gratis) toegang tot culturele activiteiten aan te bieden aan een belangrijk deel van de bevolking dat anders maar al te vaak uitgesloten wordt. Om die reden worden ook de verschillende activiteiten nu reeds aangekondigd.

 Er volgen concerten met zowel Europese als Peruaanse artiesten.  De Belgische organisten Serge Schoonbroodt en François Houtart, en de Nederlandse organist Peter Van Dijk hebben een muziek programma voorbereid dat niet alleen het klassieke repertoire omvat maar ook ruimte laat voor improvisatie aangaande lokale, populaire thema’s. Het Barok Ensemble van Arequipa, gedirigeerd door Alejandra Lopera, zal een barok muziekprogramma voorstellen

De toekomst van dit orgel berust vooral op het dagelijks gebruik ervan. Daarom biedt het festival ook vormingslessen aan. De theoretische vorming, inclusief een conferentie over het orgel en haar werking, wordt geleid door de Franse orgelspecialist Laurent Anen. 

Daarna volgen er praktijklessen voor Peruaanse muzikanten, professionelen en amateurs, om hen met het orgel vertrouwd te maken.     

Het festival wordt georganiseerd door Alliance Française van Arequipa.

De medeorganisatoren van het festival zijn:
De stad Arequipa en de Directie Toerisme
De Aartsbisschop van Arequipa
De Ambassade van
België te Lima
De Ambassade van Peru te Brussel
CGRI (
Commissariaat Generaal Internationale Betrekkingen) van de Franse Gemeenschap van België   

Meer informatie op http://www.arequipa-music-festival.com
Serge Schoonbroodt, Concert organist, http://www.sergeschoonbroodt.be
Adjunct-directeur “Confiserie Vonk”, http://www.brikdemaestricht.be

Alann De Vuyst exposeert in Cuzco
Alann De Vuyst, die onlangs in de
Apacheta Galería de Arte te Cuzco een tentoonstelling hield  “De Were’e hacia Wayra Inti”, heeft momenteel zijn schilderijen tentoon hangen in Los Perros (bar en bistro), te Cuzco. Zijn werken in Los Perros zijn het resultaat van 9 maanden schilderen in Brazilie, 9 maanden in Bolivia en 5 maanden in Cuzco.

Alann maakt ook prints van zijn originele werken op T-shirts. (Ook die T-shirts zijn in Los Perros en in de Apacheta galerij te koop.)  Heel wat van zijn kunstwerken kan je op het internet bekijken, www.shopart.com/devuyst .  (Druk op de knop ‘more’ om veel recente werken te zien.) Tegen zijn verwachtingen in, heeft Alann in Peru nog niet zoveel verkocht.  Hij vroeg dan aan de Belgo-Club of die hem kon helpen. 

Wie Cuzco bezoekt en in schilderijen en/of T-shirts geïnteresseerd is: Alann’s werken hangen in Los Perros, Calle Tecsecocha nr. 436.  Van 15 tot 20 mei exposeert hij ook met nieuwe digitale werken gedrukt in 1/1 oplage op vinyl (zoals spandoeken).

Alann, geboren te Aalst, volgde al kunstlessen aan de Academie van Schone Kunsten te Aalst toen hij nog maar 9 jaar was.  Vanaf zijn 15de volgde hij heel wat jaren advertentie en kunst aan het St-Lukas Instituut te Brussel.  Ondertussen ontwikkelde hij toen al een wat rebels karakter dat inging tegen conventionele waarden en maakte zijn studies niet af.  Alann kreeg al vlug een passie voor reizen, verre streken en inheemse culturen. In zijn werken zijn de indrukken en ervaringen die hij maakte tijdens zijn tochten naar Sri Lanka, India, Thailand, Nepal, Japan, Brazilië, Bolivia … en nu Peru, allemaal terug te vinden. Een aantal van zijn werken zijn qua inhoud en vorm zelfs zo doordrenkt met de lokale cultuur waarin hij vaak maanden verblijft, dat men haast het gevoel krijgt dat ze werden gecreëerd door een inheemse artiest.

In augustus 2005 hield Alann De Vuyst een tentoonstelling in de ‘Academia de Bellas Artes’ van La Paz (Bolivia).  Op de vernissage van deze tentoonstelling beschreef Ambassadeur Van Der Craen de kunst van Alann De Vuyst.  Het verslagje dat volgt is ook mede gebaseerd op twee artikels uit de kranten “El Diario”, 16 augustus 2005, en “La Prensa”, 9 augustus 2005.  Voor de originele krantenartikels in het Spaans, zie bv La Prensa, “Artista belga propone arte étnico espiritual ” dat nog steeds op de website van deze krant is terug te vinden op http://166.114.28.115/20050809/cultura/cultura08.htm

Alann’s kunstwerken zijn vaak verhalen die de intense ervaringen weergeven die Alann ondervond bij de Amautas van de Andes en de Sjamanen van Braziliaanse stammen.  Vooral de Xavante stam, waar Alann lang verbleef en geadopteerd werd door het stamhoofd tijdens een bloedceremonie, liet een diepe, blijvende indruk na bij Alann.  Daarnaast vindt men in Alann’s werken ook zijn indrukken terug van grootsteden in Amerika, Azië, Afrika en Australië. Dit alles leidt tot interessante en sceptische juxtaposities en botsende effecten in levendige, kleurrijke composities. Zijn kunstwerken reflecteren een panorama van internationale kunst, waarbij eenvoudige maar sterke representaties zoals men die vindt in primitieve kunst worden gecombineerd met creaties die stedelijke verfijning en kilte weergeven.  De thema’s van zijn werken zijn spiritueel, of vaak ook erotisch.  Alann’s werken gaan soms terug naar de bron van erotische representaties bij inheemse stammen, en die representaties verwerkt hij in zijn eigentijdse kunstwerken. “Er bestaat immers geen cultuur zonder seksueel leven en uitdrukkingen daarvan, maar doorheen de geschiedenis werden erotische representaties vaak later door onverdraagzame beschavingen en overheersers uitgewist, vandaar dat ik die draad weer wil oppikken bij de primitieve kunst van inheemse stammen”, aldus Alann.

Zoekertje: stageplaats voor Julie Heyvaert

Via VIW (Vlamingen-in-de-Wereld) kreeg de Belgo-Club de gegevens toe van Julie Heyvaert, laatste jaar handelsingenieur aan Ehsal-Brussel, met de concrete vraag of er voor haar een mogelijkheid bestaat om tijdens de maand juli 2006 in Peru te werken als soort van stage.  Zij is beschikbaar van 1 juli tot 15 augustus 2006.  Het allerliefst werkt ze in de toeristische sector of bij een NGO of in marketing, zolang ze maar voldoende zelfstandig kan zijn en het werk nuttig en sociaal is.  Hieronder zijn haar gegevens. 

Julie Heyvaert

Ik ben 22 jaar.  Ik heb gedurende 5 jaar handelsingenieur gestudeerd aan EHSAL in Brussel.  Ik beëindig deze studies in juni 2006.
Ik heb ervaring als algemeen studenten coördinator bij EER (EHSAL Export Research).

Ik kan mezelf het best omschrijven door de volgende woorden: communicatief vaardig, internationaal georiënteerd, zelfstandig, zin voor organisatie, teamplayer, spontaan, flexibel, empatisch, doorzetter, positief ingesteld, leergierig, creatief.
Mijn thesis is een bedrijfsproject voor de Vlaamse Firma Dorsoo. Het betreft een marktonderzoek naar de mogelijkheden van slaapsystemen in de Noord-Amerikaanse markt. Ik heb binnen dit kader op zelfstandige basis voor 1 maand naar Noord-Amerika (New York, Nevada, Arizona (Phoenix, Scottsdale), Georgia (Atlanta), North Carolina, Washington DC en Maryland) gereisd. Het project is met succes afgerond.

Talenkennis

Nederlands: moedertaal
Frans: gesproken: zeer goed / geschreven: goed
Engels: gesproken: zeer goed / geschreven: zeer goed
Spaans en Duits: ik volgde twee jaar deze taallessen tijdens mijn huidige opleiding.
(Deze cursussen heb ik twee jaar geleden afgerond, en de Spaanse cursus zal ik helemaal opnieuw doornemen alvorens ik naar Peru reis.)

PC-vaardigheden
MS Word/ MS Excel/ MS Powerpoint/ MS Access/ MS Project (basis)/ MS Visio (Basis)/ Internet explorer

Bijkomende vaardigheden:
project- en teammanagement/ vergadertechnieken

U kan Julie contacteren via inge.roggeman@viw.be

Copyright van teksten: Guy en Carine Vanackeren, met vertaling van de Spaanse tekst naar het Nederlands door Anne Appelmans-Bulckens